Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.05
Online Before Printed
All Issues
[TIAN Lia,c, WU Minghuaa,b,c, XING Youfanga,c]
2019 Vol.56 No.05 [51101] [Abstract] (90) [PDF:371KB](108)
[WANG Lin, WANG Ping, YU Yuanyuan, YUAN Jiugang, WANG Qiang]
2019 Vol.56 No.05 [51102] [Abstract] (104) [PDF:2136KB](163)
[ZHANG Mei, WANG Fuping, WEI Runan, CHEN Zhongmin]
2019 Vol.56 No.05 [51103] [Abstract] (86) [PDF:333KB](200)
[ ZHANG Yiqian, LI Jianqin]
2019 Vol.56 No.05 [51105] [Abstract] (40) [PDF:65KB](83)
[WANG Pengcheng1, LI Yonggui2 LIU J ihong1]
2019 Vol.56 No.05 [51106] [Abstract] (39) [PDF:656KB](68)
[ZHOU Yan, WU Huiying, LIU Caimeng, ZHANG Yujiao, XU Luli, HU Mingyue]
2019 Vol.56 No.05 [51107] [Abstract] (35) [PDF:2098KB](32)
[WEI Yanhong, SU Xuzhong, LIU Xinjin, XIE Chunping, JI Yijun]
2019 Vol.56 No.05 [51108] [Abstract] (32) [PDF:2182KB](23)
[WANG Qiao, LI Zheng]
2019 Vol.56 No.05 [51201] [Abstract] (53) [PDF:1366KB](96)
[ZHANG Jingqiong, DING Qiankun]
2019 Vol.56 No.05 [51302] [Abstract] (73) [PDF:85KB](82)
[LIANG Wenqian, LI Qiang, YANG Xiaoming]
2019 Vol.56 No.05 [51303] [Abstract] (54) [PDF:697KB](75)
[WANG Jiquan, LIU Yahong, HONG Huanhuan]
2019 Vol.56 No.05 [51304] [Abstract] (53) [PDF:33KB](89)
CHEN Miao , XU Biao , CHEN Haimin  , YAN Jun , HOU Xiuliang
CAI Biying, LUO Xiyun, XU Zhizhen, XIA Wei, ZHANG Wenqing